สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การวิเคราะห์ผลกระทบ

July 26, 2023 12:07AM

แนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ผลกระทบ

แนวทางเบื้องต้นในการวิเคราะห์ผลกระทบอ่านต่อ

April 12, 2022 12:04AM

ลูกบทแบบไหนต้องรับฟังความคิดเห็นและทำ RIA

เคยรู้สึกไหม? เวลาไปติดต่อราชการ หรือจะประกอบกิจการงานอะไร มีกฎระเบียบให้เราต้องยื่นเอกสารนู่นนี่ หรือต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มากมาย ทั้งที่ไม่จำเป็น หรือมีประโยชน์แก่รัฐนิดเดียว แต่เป็นภาระประชาชนมหาศาล นั่นก็เพราะที่ผ่านมา กระบวนการออกกฎของไทย (เ...อ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

แนวทางและคู่มือประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ

แนวทางและคู่มือประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากกฎหมายตาม พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  สามารถ Download เอกสารประกอบการวิเคราะห์และแบบรายงานในรูปแบบเอกสาร Word ได้ที่ลิ้งก์ด่านล่างหรือแ...อ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

รวมรายงานวิจัย RIA

รวมรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา รายงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (TDRI) (รายงานวิจัย 01) รายงานวิจัย เรื่อง การนำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบ...อ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ RIA

รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับ RIA  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา บทความ เรื่อง Standard Cost Model (บทความ 01) บทความ เรื่อง การพัฒนาของกฎหมายในเกาหลีใต้ (บทความ 02) บทความ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบ (บทความ 03) แ...อ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

FAQ เกี่ยวกับ RIA

FAQ เกี่ยวกับ RIA  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวาอ่านต่อ

November 26, 2019 12:11AM

ตัวอย่างการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ตัวอย่างการตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ: ร่าง พ.ร.บ. เจ้าพนักงานตำรวจศาลฯ สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา  มีเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. เอกสารเกี่ยวกับความเป็นมา ได้แก่ ต้นเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างพ...อ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

B1 รายงานวิจัย โครงการการนำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ในประเทศไท...

B1 รายงานวิจัย โครงการการนำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ในประเทศไทยอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

B2 คู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

B2 คู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

B3 โครงการ RIA ของกระทรวงยุติธรรม

B3 โครงการ RIA ของกระทรวงยุติธรรมอ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat