สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมรายงานวิจัย RIA


รวมรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย

 สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา

รายงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (TDRI) (รายงานวิจัย 01)

รายงานวิจัย เรื่อง การนำเครื่องมือการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ในประเทศไทย (รายงานวิจัย 02)

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา