สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมบทความน่าสนใจ


รวมบทความน่าสนใจ

• แนวทางการจัดทำกฎหมายที่มีแผนที่ท้าย
โดย กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา


• การพัฒนากฎหมาย (Legal Development)
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์

• การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
โดย นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล

• การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย
โดย ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • คุณภาพของกฎหมาย : สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในฝรั่งเศส
โดย Mme Célia Vérot ตุลาการประจำสภาแห่งรัฐฝรั่งเศส 

• คู่มือการควบคุมคุณภาพของกฎ
โดย นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล 

• การวางแบบกฎหมาย
โดย คณะกรรมการกฤษฎีกา