สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


บทความน่าสนใจ

May 14, 2020 12:05AM

ลิงก์บทความน่าสนใจ

ลิงก์บทความน่าสนใจอ่านต่อ

May 14, 2020 12:05AM

รวมบทความน่าสนใจ

รวมบทความน่าสนใจ • การพัฒนากฎหมาย (Legal Development)โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ • การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยโดย นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล • การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมายโดย ฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงา...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat