สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาB2 คู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย


B2 คู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

B2 คู่มือการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา