สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงาน RIA ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงาน RIA ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมให้ทันสมัย 6 ประเด็น

 สามารถกดดูหรือดาวน์โหลดได้จากด้านล่างนี้ 
หรือทางแถบขวามือได้เลยครับ
>>สรุปรับฟังความคิดเห็น<<   >>รายงาน RIA<<

 

 

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา