สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล

รับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายกลางเพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล

เชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการร่างกฎหมายกลางที่เปลี่ยนกระบวนการทำงานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล
(Digital Ecosystem)  

           ร่างกฎหมายนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงระบบกฎหมายของประเทศไทยให้เอื้อต่อการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Government ที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่
<<แสดงความคิดเห็น>>

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ได้จากเอกสารแนบทางแถบด้านขวา
หรือ https://www.krisdika.go.th

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา