สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา