สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 77

November 27, 2019 12:11AM

รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับ พรบ 77

รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562จัดทำโดยกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat