สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 77

June 30, 2020 12:06AM

รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562อ่านต่อ

December 11, 2019 12:12AM

คำอธิบายสาระสำคัญ พ.ร.บ. 77

คำอธิบายสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 จัดทำโดยกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat