สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ การจัดทำคำอธิบายฯ

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ การจัดทำคำอธิบายฯ

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ การจัดทำคำอธิบายและคำแปล และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย

 

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา