สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ77

June 23, 2020 12:06AM

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ การจัดทำคำอธิบาย...

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ การจัดทำคำอธิบายและคำแปล และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย  อ่านต่อ

June 15, 2020 12:06AM

ประกาศรายชื่อกฎหมายการประเมินผลสัมฤทธิ์และการจัดทำข้อมูลกฎหมาย

  ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำข้อมูลกฎหมาย ของสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง และองค์กรอิสระ..................... รวมเว็บไซต์การประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎ...อ่านต่อ

January 21, 2020 12:01AM

การกำหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย

การกำหนดหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ---------------------------------...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat