สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. 77


ตารางแสดงภารกิจที่หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

 

<<<  ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง>>>

ตารางแสดงภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ (ม.ค. 63)

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา