สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคำอธิบายกฎหมาย พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546


มาแล้วค่ะ! สำหรับคำธิบายกฎหมายฉบับแรกที่ได้ทำการเผยแพร่!


คำอธิบายกฎหมาย พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จาก กรมกิจการผู้สูงอายุ
(กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะ)


*** สำหรับหน่วยงานใดที่ต้องจัดทำคำอธิบายกฎหมายไม่เกิน 5 ฉบับ มีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 26 พ.ย. 63 นี้
และสำหรับหน่วยงานที่ต้องจัดทำคำอธิบายกฎหมายเกิน 5 ฉบับ จะครบกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 26 พ.ย. 64 

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา