สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


งานพัฒนากฎหมาย

November 27, 2019 12:11AM

รวมรายงานวิจัย

รวมรายงานวิจัย สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวาอ่านต่อ

December 21, 2020 12:12AM

OECD Reviews of Regulatory Reform THAILAND

OECD Reviews of Regulatory Reform THAILAND    Regulatory Management and Oversight Reforms : A Diagnostic Scan 2020     <<สามารถดูเอกสารและดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิ้งด้านล่าง>>อ่านต่อ

November 27, 2019 12:11AM

งานร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย

งานร่างกฎหมายที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย          โดยที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ศึกษากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน หรือบทบัญญัติในกฎหมาย ที่เป็นการจำกัดเสรีภาพ หรือการประกอบอาชีพของประชาชนโด...อ่านต่อ

November 27, 2019 12:11AM

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการพัฒนากฎหมาย สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวา  อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat