สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


เอกสารเผยแพร่ที่น่าสนใจ

March 07, 2023 12:03AM

แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเ...

มาแล้วจ้า! เร่เข้ามาๆ วันนี้ขอนำเสนอ แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ>>คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนวทางเบื้องต้น<<   หลายท่านคงทราบแล้วว่า ปัจจุบันร่างกฎที่กระทบสิทธ...อ่านต่อ

May 29, 2021 12:05AM

Q&A 1 ส่วนราชการมีหน้าที่ตามระเบียบงานสารบรรณฉบับใหม่อะไรบ้างนะ

 สามารถดูรายละเอียดข้อมูล Q&A เกี่ยวกับส่วนราชการมีหน้าที่ตามระเบียบงานสารบรรณฉบับใหม่ อะไรบ้างนะ? ได้ตามเอกสารแนบด้านล่างเลยครับอ่านต่อ

May 05, 2021 12:05AM

มติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 64 ร่างระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่.. พ.ศ. .... .................................................................... ศึกษารายละเอียด และเอกสารเพิ่มเติมได้จากข้อมูลทางขวามือ หรือลิ้งนี้เ...อ่านต่อ

April 29, 2021 12:04AM

FAQ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

FAQ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พ.ศ. 2564   ทางกองพัฒนากฎหมาย  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานก...อ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat