สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 64 ร่างระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

มติ ครม. วันที่ 5 พ.ค. 64 ร่างระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564
ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่.. พ.ศ. ....

....................................................................

ศึกษารายละเอียด และเอกสารเพิ่มเติม
ได้จากข้อมูลทางขวามือ หรือลิ้งนี้เลยครับ

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<