สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ

แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ

หลายท่านคงทราบแล้วว่า ปัจจุบันร่างกฎที่กระทบสิทธิประชาชนบางประเภท จะต้องรับฟังความคิดเห็นและทำ RIA ก่อน (ชมคลิปเรื่องนี้ได้ที่นี่เลยจ้า https://www.youtube.com/watch?v=narK-gHzuQI) แต่อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่อาจมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจบางประการ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการดังกล่าว

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้จัดทำ "แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎ" เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการนำไปใช้เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับประกอบการดำเนินการออกกฎต่างๆ ตามกฎหมายในความรับผิดชอบของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวทางนี้ยังเป็นการรองรับมติ ครม. วันที่ 28 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบและออกกฎให้ทันกรอบเวลาตาม ม.22 ว.2 ของ พรบ.77 เพื่อป้องกันมิให้บทบัญญัติบางส่วนแห่งกฎหมายในความรับผิดชอบของตน อาจต้องสิ้นผลลงในวันที่ 27 พ.ย. 2566 นี้

ดาวน์โหลดแนวทาง RIA ร่างกฎ มติ ครม. 28 ก.พ. 66
รวมทั้งกฎหมายและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้ทาง
infographic
หรือลิงก์นี้ https://shorturl.asia/r1hjP
ได้เลยจ้า

แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นฯ

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา