สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับ พรบ 77

รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับ พรบ 77

รวมบทบัญญัติและเอกสารที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562

จัดทำโดย
กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  

ไฟล์แนบ ประกอบเนื้อหา