สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


การรับฟังความคิดเห็น

July 26, 2023 12:07AM

แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็น

แนวทางเบื้องต้นในการรับฟังความคิดเห็นอ่านต่อ

June 24, 2020 12:06AM

คำแนะนำ คพก

คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทำร่างกฎหมายอ่านต่อ

June 24, 2020 12:06AM

คู่มือการรับฟังความคิดเห็น

คู่มือการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบการจัดทาร่างกฎหมายอ่านต่อ

November 27, 2019 12:11AM

FAQ เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น

FAQ เกี่ยวกับเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น  สามารถ Download ได้ที่แถบด้านขวาอ่านต่อ

October 08, 2019 12:10AM

กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็น

กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นอ่านต่อสถานที่ติดต่อ


สถิติการเข้าชม Thailand Web Stat